AABART

Welcome to

AABART


ART IGNITES YOU FOREVER
SENI PENCETUS ANDA SELAMANYA
AABART menerajui AabartCoin sebagai satu satunya medium pelaburan 'Coin' berbentuk senilukis.
>VERIFY AABART COIN<
Serial number

AABARTCoin adalah semua lukisan kanvas berukuran 24 in x 24 in ataupun 2 kaki x 2 kaki yang mempunyai nombor siri yang unik. Keaslian lukisan AABARTCoin boleh disemak dengan 2 cara. Pertama, dengan memasukkan nombor siri yang tertulis di belakang kanvas keruangan semakan diatas dan menekan butang "VERIFY NOW". Kedua AABARTCoin adalah lukisan tangan menggunakan cat minyak atau akrilik dan bukannya dicetak. Harga semasa AABARTCoin yang ditetapkan oleh aabart.com buat masa ini ialah
RM 390.00
setiap satuAABART ART PIECES IS HERE FOR YOU
LUKISAN AABART DI SINI UNTUK ANDA
Aabart is where people buy art pieces by AAB who can afford them. AABART is just for a few certainly not for everyone.

Aabart adalah tempat dimana orang ramai membeli lukisan yang dIhasilkan oleh AAB untuk hanya yang mampu membelinya. AABART hanya untuk beberapa orang yang tertentu dan bukannya untuk semua orang.


Contact AABART


Email: admin@aabart.com    
WHY INVEST IN ART? KENAPA MELABUR DALAM SENI?
1. High value due to scarcity.Bernilai tinggi kerana terhad.
2. Stable and independent.Stabil dan tidak terikat.
3. Appreciate in value over time.Meningkat nilai dengan berlalunya masa.
4. Status symbol.Simbol status.
5. Unlimited Artistic prowess.Nilai kekuatan seni yang tiada had.